Planejament en tràmit

21/10/2021
Conveni de col·laboració i cooperació entre l’Ajuntament de Calafell i l’Ajuntament de Cunit per a l’execució del projecte de connexió dels carrers Crisantem de Cunit i l’Avinguda Santamaria de Montserrat de Calafell

Certificat del conveni (PDF, 147.06 KB)
02/10/2021
Edicte, DOGC núm. 8532 (PDF, 672.74 KB)
28/10/2021

30/10/2020
Conveni Urbanístic de Planejament per la modificació puntual PMU 10 cruïlla Sindicat

15/03/2019
Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (VIII) Sector Bellamar Nord