Residus

Calafell aposta per una recollida selectiva diferenciada en cinc fraccions amb un desplegament a tot el municipi de contenidors diferenciats per facilitar la gestió dels residus:

 • Contenidor groc: envasos, brics i llaunes

 • Contenidor verd: ampolles i pots de vidre sense tapa

 • Contenidor blau: paper i cartró separat i plegat

 • Contenidor marró: restes de menjar i altres materials compostables

 • Contenidor gris: rebuig

Punts de recollida de roba

 • Mossèn Jaume Tobella-carrer del Mar

 • Passeig de la Unió (aparcament pavelló)

 • Mossèn Jaume Soler (davant estació de Renfe)

 • Av. Alemanya-av. Espanya

 • Pl. Mediterrani (ctra. de Barcelona)

 • Via lateral C-31 entre els carrers G i H (2 unitats)

Recollida de mobles i restes vegetals

A Calafell tenim un servei de recollida de mobles i restes vegetals gratuït. Les sol·licituds de recollida es poden fer per telèfon al 900 460 367 o en línia al web de Línia Verda.

Recollim

 • Mobles de casa i estris vells

 • Restes vegetals: restes de poda, xiprers, herbes i les palmeres, sempre que no estiguin infectades pel morrut de les palmeres.

Quantitat de recollida: com a màxim 3 m³ (equival aproximadament a un contenidor de rebuig del carrer). La poda s'ha de deixar lligada o en sacs i els troncs tallats a menys d'1,5 metres.

On es recull: sempre a la via pública.

Quan treure-ho: la nit abans al dia destinat per a la recollida.

No recollim material de construcció (tela asfàltica, runa, etc.).

Deixalleria mòbil

Molts dels materials que llencem al contenidor de rebuig es poden reciclar. També hi ha residus que poden ser tòxics i han de rebre el tractament adequat. El servei de deixalleria mòbil permet a la ciutadania dipositar-los correctament.

A la deixalleria mòbil podeu dipositar:

 • Petits electrodomèstics: assecadors, torradores, planxes, etc.

 • Oli vegetal (cuina) i oli mineral (cotxe)

 • Fluorescents i bombetes

 • Medicaments i radiografies

 • Dissolvents, pintures i vernissos

 • Aerosols

 • Bateries (cotxe)

 • Tèxtil

 • Piles normals, de botó i mòbils

 • Joguines

Relació dels llocs on la podeu trobar:

Dilluns: al poble de Calafell, alternativament cada setmana al carrer Andalusia-carrer Cosme Mainé i avinguda Vinya Llarga-carrer 

Dimarts: a la Platja de Calafell, al Mercat (carrer Sant Pere, al costat del pas subterrani).

Dimecres: a Segur de Calafell, a la plaça d’Espanya-avinguda d’Espanya, al costat del Pavelló Jaume Vilamajó.

Dijous: a Mas Romeu i Calafell Parc, alternativament a la plaça Ricardo Lozano (Mas Romeu) i avinguda Central de Calafell Parc davant de l’antiga llar d'infants.

Divendres: a Segur de Calafell, a la plaça Mediterrani.

Deixalleria comarcal

El servei de la deixalleria comarcal ens permet fer una recollida selectiva d'aquells residus per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

La Deixalleria Comarcal del Baix Penedès es troba al Parc Industrial dels Masets, Bellvei. Telèfon i fax: 977 662 683.