Registre de planejament i gestió urbanística

Registre de Planejament Urbanístic: on podeu consultar el planejament urbanístic vigent, els convenis urbanístics i les trames urbanes consolidades (enllaç extern al web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya).

Registre de Gestió Urbanística: a continuació trobareu els expedients de gestió urbanística del municipi de Calafell per a la seva consulta.

10/02/2020
Modificació pla especial urbanístic dela zona de serveis tècnics “La Rafela”

Aprovació definitiva, BOP T (PDF, 105.39 KB)
10/02/2020

28/05/2019
Reparcel·lació voluntària PAU 22, carrer del Miño, Segur de Calafell

Projecte (PDF, 16.33 MB)
Aprovació definitiva (PDF, 58.38 KB)
30/05/2019

13/08/2018
Projecte d'urbanització passatge de Sant Antoni

04/04/2016
Reparcel·lació del PAU 14 Costes del Garraf

05/06/2015
Reparcel·lació del PAU 12 Bonavista Tennis I

Aprovació definitiva (PDF, 687.32 KB)
05/06/2015

17/05/2013
Reparcel·lació del PAU 13 Bonavista Tennis II

Aprovació definitiva (PDF, 641.78 KB)
17/05/2013