Obres municipals en tràmit

Aquí consten els projectes de les obres municipals que estan en període d'informació pública.

05/03/2021
Projecte d'urbanització de la zona compresa entre la carretera de Barcelona, carrer Baixador, carrer Pisuerga i plaça Lola Boronat (fase I – fase II)

Memòria i pressupost (PDF, 25.95 MB)
Plànols (PDF, 26.24 MB)
Edicte aprovació incial (PDF, 125.04 KB)
05/03/2021