Filtrar

Obres municipals en tràmit

Aquí consten els projectes de les obres municipals que estan en període d'informació pública.

10/08/2020
Modificat projecte adequació Vorera nord Pg. Marítim de Segur de Calafell

10/08/2020
Aprovació definitiva Projecte adequació de natura per refugi de gats

05/08/2020
Projecte zona atletisme popular al parc del Vilarenc

10/07/2020
Modificat del projecte de millora del Drenatge del Sector dels carrers del Pescador i Molí a Calafell

Projecte (PDF, 1.51 MB)
Edicte BOP T aprovació inicial, exp. 1325_19 (PDF, 119.78 KB)
10/07/2020

08/07/2020
Centre d’acollida d’animals

Projecte executiu (PDF, 27.37 MB)

01/06/2020
Rehabilitació de la finca situada a la carretera de Barcelona, 90-92

Projecte executiu (PDF, 35.25 MB)
Edicte aprovació inicial (PDF, 120.31 KB)
12/06/2020