Reutilització de llibres i assessorament

El curs 2007-2008 la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Calafell va iniciar el projecte de reutilització de llibres. El projecte va dirigit a tota la població educativa des de 3r de Primària fins a 4rt d'ESO, però cada curs escolar es valora la despesa que genera. Cada centre té autonomia per poder gestionar-ho amb l’ajuda de l'Ajuntament. Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

També s'ofereix un assessorament continuat a les famílies durant la primera etapa educativa.

Reutilització de llibres, escola Castell de Calafell

Aquest curs 2021-2022, l’adhesió al projecte de reutilització de llibres de l'escola Castell de Calafell es farà a través de l'aplicació Dinantia. El centre educatiu passarà tota la informació a través d'aquesta aplicació.

El termini per fer el pagament és del 6 d’abril al 18 de juny de 2021. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Reutilització de llibres, escola Santa Creu de Calafell

Aquest curs 2021-2022, l’adhesió al projecte de reutilització de llibres de l'escola Castell de Calafell es farà a través de l'aplicació Dinantia. El centre educatiu passarà tota la informació a través d'aquesta aplicació.

El termini per fer el pagament és del 12 d’abril al 18 de juny de 2021. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Reutilització de llibres, escola Vilamar

Aquest curs 2021-2022, l’adhesió al projecte de reutilització de llibres de l'escola Vilamar es farà a través de número de compte. S’han de fer els dos pagaments per tal que us lliurem els llibres de reutilització:

  1. Quota de l’AMPA de 25 euros per família al compte: ES50 2100 5727 7502 0006 4413
  2. Adhesió al reciclatge de 30 euros per alumne al compte:  ES91 2100 0366 8102 0029 3116

IMPORTANT: en el concepte cal posar el nom i cognom del nen/a i el curs que farà el curs 2021-2022, si no no podrem fer l’entrega, ja que no sabrem qui ha fet el pagament. Caldrà enviar el full d’adhesió signat amb els 2 comprovants de pagament a la següent adreça de correu electrònic: vilamar@calafell.org

El termini per fer el pagament és del 12 d’abril al 18 de juny de 2021. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Reutilització de llibres escola Mossèn Jacint Verdaguer

Aquest curs 2021-2022, l’adhesió al projecte de reutilització de llibres de l’escola Mossèn Jacint Verdaguer es farà a través de número de compte. S’han de fer els dos pagaments per tal que us lliurem els llibres de reutilització:

  1. Quota de l’AMPA de 25 euros per família al compte: ES38 0081 1703 6100 0126 2430
  2. Adhesió al reciclatge de 30 euros per alumne al compte: ES15 0081 1703 6100 0126 3329

IMPORTANT: en el concepte cal posar el nom i cognom del nen/a i el curs que farà el curs 2021-2022, si no no podrem fer l’entrega, ja que no sabrem qui ha fet el pagament. Caldrà enviar el full d’adhesió signat amb els 2 comprovants de pagament a la següent adreça de correu electrònic: mossencinto@calafell.org

El termini per fer el pagament és del 12 d’abril al 18 de juny de 2021. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Reutilització de llibres escola La Ginesta

Aquest curs 2021-2022, l’adhesió al projecte de reutilització de llibres de l’escola La Ginesta es farà a través de número de compte. S’han de fer els dos pagaments per tal que us lliurem els llibres de reutilització:

  1. Quota de l’AMPA de 25 euros per família al compte: ES49 0081 1703 6100 0126 2232 
  2. Adhesió al reciclatge de 30 euros per alumne al compte:  ES52 0081 1746 9400 0100 3204

IMPORTANT: en el concepte cal posar el nom i cognom del nen/a i el curs que farà el curs 2021-2022, si no no podrem fer l’entrega, ja que no sabrem qui ha fet el pagament. Caldrà enviar el full d’adhesió signat amb els 2 comprovants de pagament a la següent adreça de correu electrònic: ginesta@calafell.org

El termini per fer el pagament és del 12 d’abril al 18 de juny de 2021. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Reutilització de llibres, INS Camí de Mar

Aquest curs 2021-2022, l’adhesió a la reutilització de llibres de l'INS Camí de Mar es farà a través de la pàgina web de l’institut.

El centre educatiu facilitarà tota la informació per informar dels passos que s’han de fer. Us recordem que a part de tot el tràmit de l’adhesió s’ha de fer el pagament de l’AMPA, ja que és obligatori per adherir-se. Recordem que el número de compte de l’AMPA INS Camí de Mar és ES86 0081 1703 6600 0122 5431.

El termini per fer els pagaments és del 12 d’abril al 18 de juny de 2021. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Assessorament

Assessorament a les famílies durant la primera etapa educativa

La Regidoria d'Ensenyament ofereix un assessorament continuat a les famílies que busquen informació en temes relacionats amb l'educació, ja sigui reglada o no reglada.

Vetlla pel bon funcionament dels centres educatius a la vegada que acompanya les famílies a l'hora d'escolaritzar els seus fills durant la primera etapa educativa a les llars d'infants i també en tot el procés educatiu.

Assessorament als menjadors escolars

El servei que dona l'Ajuntament consisteix a vetllar pel bon funcionament dels menjadors escolars de Calafell. Es manté un contacte diari amb els responsables del menjador de cada centre i a la vegada amb els tècnics d’educació del municipi.

Tots els centres educatius del municipi gaudeixen d'aquest assessorament. Per a qualsevol informació us podeu adreçar a la Regidoria d'Ensenyament.