Llars d'infants

Llars d'Infants municipals tenen un projecte educatiu que recull els trets d'identitat propis del centre i es concreta en un programa d'intervenció educativa que afavoreix el desenvolupament dels infants, lligat sempre al seu entorn més immediat.

L’Ajuntament, titular d’aquests centres, ha decidit que les escoles bressol funcionin el curs vinent al 50% de la seva capacitat, per tal de minimitzar riscs. Aquesta circumstància podrà variar en funció de l’evolució de la situació i de les instruccions de les autoritats sanitàries i educatives. Les famílies amb infants ja escolaritzats tenen garantida la plaça, si la volen renovar.

Oferta de places (de moment no hi haurà oferta per a lactants de 0 a 1 any, a cap centre):

 • Llar d’infants El Petit Príncep: 25 places.
 • Llar d’infants Els Terrossets: 5 places.
 • Llar d’infants El Petit Trenet: 5 places.
 • Llar d’infants El Rasclet: 5 places.

Calendari de la preinscripció 2020-2021

 • Presentació de sol·licituds: de l’1 al 5 de juny
 • Llistes provisionals amb el barem: 10 de juny
 • Reclamacions: 15 de juny
 • Resolució de les reclamacions: 17 de juny
 • Sorteig en cas de desempats: 22 de juny de 2020 a les 7:00 h davant de funcionari públic. Posteriorment es farà públic el resultat.
 • Llista definitiva d’admissió: 25 de juny
 • Període de matriculació: del 29 de juny al 3 de juliol (pot variar)

Documentació

 • DNI pare/pare o tutor/a legal de l’infant
 • Llibre de família
 • Targeta sanitària (TIS)
 • Carnet de vacunacions al dia
 • Volant d’empadronament si l’adreça del domicili que apareix a la preinscripció no coincideix amb la del DNI del sol·licitant.
 • Certificat d’empresa conforme té una situació laboral activa. El certificat haurà de contenir i especificar, a més a més, quina és la jornada laboral.

A efectes de barem:

 • Carnet de família nombrosa o monoparental.
 • Document o certificat conforme un membre de la unitat familiar pateix una discapacitat física, psíquica o sensorial, superior al 33%.
 • Situació laboral activa dels dos membres de la unitat familiar (informe de la vida laboral).

Document Prioritari:

 • Pare i mare en situació laboral activa i sense possibilitat de conciliació
 • Alumne amb necessitats educatives especials del tipus A o B, amb informe de l’EAP o dels Servei Social que especifiqui les necessitats d’escolarització de l’infant atenent consideracions de socialització i estimulació

Procediment

Si es vol fer la sol·licitud de manera telemàtica s'haurà d'accedir a la seu electrònica, seu.calafell.cat, pestanya de tràmits i gestions, apartat de família, educació i serveis socials i seleccionar el tràmit de sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol. S'ha de disposar de certificat digital o idcat mòbil.

Si es vol fer la sol·licitud de manera presencial a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà s'haurà de sol·licitar cita prèvia a citaprevia.calafell.cat.

Per a més informació truqueu al Departament d'Ensenyament: 977 699 009, ext. 472, o consulteu directament amb els centres.

Criteris de puntuació, curs 2020-2021

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places, s'apliquen per ordre, els criteris de prioritat, primer els generals i després els complementaris. Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Els ajuntaments amb competència en matèria d'admissió d'alumnat, a més d'aplicar els criteris que s'especifiquen a continuació, en poden establir de propis.

Criteris generals

 • Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen
  Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre en el moment d’iniciar l’escolarització o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
 • Empadronats al municipi de Calafell
  • Quan l’alumne estigui empadronat al municipi de Calafell: 30 punts.
  • Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet, es pren en consideració, l'adreça del lloc de treball, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar
  Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
 • Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, germanes o germans
  Quan l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l'alumne o l'alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part de família nombrosa: 15 punts.
 • Pel fet de ser “família monoparental”, o “situació laboral activa dels dos membres de la unitat familiar”: 10 punts.

Requisit prioritari: Certificat d'empresa conforme els progenitors estan en una situació laboral activa. El certificat haurà de contenir i especificar, a més a més, quina és la jornada laboral dels progenitors.

Llistes preinscripcions, curs 2020-2021

Llar d'infants El Petit Trenet (43010724)

C/ Terral de Dalt, 1-9 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon: 977 699 195
Correu: ebmelpetittrenet@cemssa.cat

Projectes de centre

Projecte fruita: considerem que la fruita és essencial a la dieta diària dels nostres infants. Aprofitant que en aquestes edats és on es forma la base de l’alimentació, introduïm aquest hàbit en els petits àpats que fem a la llar.

Festes tradicionals catalanes: a la llar celebrem la Castanyada, el Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi. Convidem tots els familiars dels infants a gaudir d’aquestes festes amb nosaltres.

Setmana de la música: al novembre se celebra el mes de la música i la setmana de Santa Cecília es convida les famílies i diversos col·lectius a apropar la música als infants.

Setmana del protagonista: (P2) cada setmana hi haurà un infant que es convertirà en protagonista i serà l’encarregat de la classe. La família podrà venir a l’escola i fer una activitat amb els infants.

Hort: quan arriba la primavera amb ajuda de la família preparem l’hort. Els infants es fan responsables de les diferents tasques que suposa: planten, reguen i tasten tot el que cultiven. Adquireixen valors com la responsabilitat i el respecte, tot introduint-se en el coneixement del medi que els envolta, així com d’on provenen els aliments.

Sortides pedagògiques: amb els infants de P2 visitem la Confraria de Pescadors i anem a la Granja. Durant el curs organitzem activitats amb les escoles del municipi.

Identitat i entorn: apropem els infants a les festes populars i tradicionals de Calafell per tal que coneguin i estableixin vincles amb el seu entorn proper. En aquest sentit, a través d’una metodologia vivencial, també se’ls convida a observar i palpar diferents objectes i materials que poden trobar al seu abast i vida quotidiana.

Llar d'infants Els Terrossets (43010712)

C/ Cosme Mainé, 1 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 699 198
Correu: ebmelsterrossets@cemssa.cat

Projectes de centre

Projecte fruita: considerem que la fruita és essencial a la dieta diària dels nostres infants. Aprofitant que en aquestes edats és on es forma la base de l’alimentació, introduïm aquest hàbit en els petits àpats que fem a la llar.

Festes tradicionals catalanes: a la llar celebrem la Castanyada, el Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi. Convidem tots els familiars dels infants a gaudir d’aquestes festes amb nosaltres.

Setmana de la música: al novembre se celebra el mes de la música i la setmana de Santa Cecília es convida les famílies i diversos col·lectius a apropar la música als infants.

Llibre viatger: cada classe té la seva mascota i cada setmana un infant se l’emportarà el cap de setmana i omplirà el llibre amb les vivències que hagin compartit.

Setmana del protagonista: (P2) cada setmana hi haurà un infant que es convertirà en protagonista i serà l’encarregat de la classe. La família podrà venir a l’escola i fer una activitat amb els infants. Hort: quan arriba la primavera amb ajuda de la família preparem l’hort. Els infants es fan responsables de les diferents tasques que suposa: planten, reguen i tasten tot el que cultiven. Adquireixen valors com la responsabilitat i el respecte, tot introduint-se en el coneixement del medi que els envolta, així com d’on provenen els aliments.

Sortides pedagògiques: amb els infants de P2 visitem la Confraria de Pescadors i anem a la Granja. Durant el curs organitzem activitats amb les escoles del municipi.

Identitat i entorn: apropem els infants a les festes populars i tradicionals de Calafell per tal que coneguin i estableixin vincles amb el seu entorn proper. En aquest sentit, a través d’una metodologia vivencial, també se’ls convida a observar i palpar diferents objectes i materials que poden trobar al seu abast i vida quotidiana.

Llar d'Infants El Rasclet (43012228)

C/ Repòs, 44-46 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon: 977 163 619
Correu: ebmelrasclet@cemssa.cat

Projectes de centre

Consum de fruita: l’objectiu principal és potenciar la fruita a la dieta diària dels infants. En aquestes edats és on es forma la base de l’alimentació.

Festes tradicionals catalanes: la Castanyada, fem cagar el tió, Carnestoltes, Sant Jordi. Setmana de carnaval: aquesta setmana hem de fer cas a tot el que ens digui el Rei Carnestoltes. Divendres sortim al carrer a fer la rua i tot seguit tindrem un petit berenar a l’escola amb les famílies.

Llibre viatger: cada classe té la seva mascota i cada setmana un infant se l’emportarà el cap de setmana i omplirà el llibre amb les vivències que hagin compartit.

Aniversaris: el dia del nostre aniversari el celebrem a l’escola tot plegats. La família pot venir a l’escola a gaudir amb nosaltres. Festes amb les famílies: berenar de Sant Miquel, Nadal i Carnestoltes, i sopar de fi de curs. Es vol potenciar la relació família-escola.

Hort: quan arriba la primavera amb ajuda de la família preparem l’hort. Els infants planten, reguen i tasten tot el que cultivem.

Comissió de mares/pares: ens ajuden en tot el necessari, donen vida a la llar, fan decoració de les diferents estacions de l’any. El mes de la família: tot el mes de maig és el mes de la família a El Rasclet. Convidem les famílies a fer una activitat a la classe del seu fill/a. Han de pactar amb l'educadora quina activitat es farà i en quin horari vindran (matí o tarda). A final de mes els infants s'emporten un detall per la seva família fet per ells a la classe.

L'hora del conte: Cada divendres és el dia del conte. A cada aula expliquem el mateix conte (La Castanyera, el Peix irisat...) i l'últim divendres del mes, les educadores representen el conte a la sala polivalent per a tots els infants de l'escola.

Els jocs d'aigua: El mes de juliol és el mes de l'aigua i sortim al pati a fer activitats relacionades amb aquest element.

Llar d'infants El Petit Príncep (43012344)

Av. Central, 29 - Calafell Parc
Telèfon: 977 692 970
Correu: ebmelpetitprincep@cemssa.cat

Projectes de centre

Projecte fruita: considerem que la fruita és essencial a la dieta diària dels nostres infants. Aprofitant que en aquestes edats és on es forma la base de l’alimentació, introduïm aquest hàbit en els petits àpats que fem a la llar.

Festes tradicionals catalanes: a la llar celebrem la Castanyada, el Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi. Convidem tots els familiars dels infants a gaudir d’aquestes festes amb nosaltres.

Setmana de la música: al novembre se celebra el mes de la música i la setmana de Santa Cecília es convida les famílies i diversos col·lectius a apropar la música als infants.

Identitat i entorn: apropem els infants a les festes populars i tradicionals de Calafell per tal que coneguin i estableixin vincles amb el seu entorn proper. En aquest sentit, a través d’una metodologia vivencial, també se’ls convida a observar i palpar diferents objectes i materials que poden torbar al seu abast i vida quotidiana.

Jocs d’aigua: durant el mes de juliol sortim al pati a jugar amb l’aigua i amb diversos objectes/materials que proporcionen als infants la descoberta de les propietats d’aquest element.

Comunicació directa: una comunicació constant i fluida amb la família pot ajudar a entendre millor situacions que es donen a l’aula, així com ajudar la família a ser conscient dels canvis que es produeixen en l’infant. Utilitzem aquest mètode on l’educadora està en contacte directe i a diari amb les famílies, les quals considerem un factor bàsic per l’acompanyament i l’educació dels infants.

Sortides pedagògiques: amb els infants de P2 visitem la Confraria de Pescadors i anem a la Granja. Durant el curs organitzem activitats amb les escoles del municipi.

Hort: quan arriba la primavera amb ajuda de la família preparem l’hort. Els infants es fan responsables de les diferents tasques que suposa: planten, reguen i tasten tot el que cultiven. Adquireixen valors com la responsabilitat i el respecte, tot introduint-se en el coneixement del medi que els envolta, així com d’on provenen els aliments.

Mes de la família: al maig celebrem el mes de la família i convidem els pares i mares del centre perquè vinguin a realitzar una activitat. També elaborem un racó a l’aula amb les fotografies de les diverses famílies, on els infants podran reconèixer la pròpia i la dels companys/es.