Educació secundària

Preinscripció del curs escolar 2020-2021

MOLT IMPORTANT: alumnes que no canvien de centre no han de fer cap tràmit. Se'ls informarà del moment en que caldrà confirmar la matrícula per seguir al mateix centre.

Hi haurà dues formes diferents per realitzar la preinscripció:

Termini per presentar la documentació al centre triat en primera opció: fins al 25 de maig de 2020

Com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot en línia, a través del portal del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció.

Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya amb tots els terminis i dates proposades.

Sol·licitud de volants col·lectius d'empadronament

Procediment per l'obtenció telemàtica de volants col·lectius d'empadronament per a la preinscripció escolar i formes de tramitar la sol·licitud:

1. Mitjançant la seu electrònica

Accedint a la nostra seu electrònica i seleccionar, a l'apartat de destacats, el volant col·lectiu d'empadronament. Requereix la identificació mitjançant certificat digital o idcat mòbil. S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud l'autorització i els documents d'identitat de les persones majors d'edat empadronades al domicili.

2. Per correu electrònic

Presentant la sol·licitud i la corresponent documentació per correu electrònic a sac@calafell.org. En tots els casos, és necessari que enviï la següent documentació, escanejada o fotografiada:

 • Document d'identitat del sol·licitant, conforme al que s'indica en el paràgraf següent. Es comprovarà que la signatura de la sol·licitud coincideix amb la signatura del document d’identitat.
 • Model de sol·licitud degudament signat per totes les persones empadronades en el domicili per al qual es sol·licita, i document d'identitat de cadascuna d'elles. Es comprovarà que les signatures de l'autorització i del document són coincidents.
  • El document ha de ser:
   • Ciutadans espanyols: DNI o permís de conduir.
   • Ciutadans estrangers: Targeta de residència (en cas de disposar del full verd s’ha d’acompanyar de passaport) o passaport.
 • En la sol·licitud ha d'indicar-se expressament el correu electrònic al qual es consent l'enviament del volant o certificat d’empadronament.

IMPORTANT: Conforme a l'art. 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, “els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten”.

INS la Talaia

C/ Brasil, 8  - 43820 Segur de Calafell
Telèfon: 977 159 233
Correu: ins-latalaia@xtec.cat
Web: institutlatalaia.cat

Capacitat del centre

 • ESO: 5 grups de 1r, 4 grups de 2n, 3 grups de 3r, 3 grups de 4t
 • Batxillerat: 1r i 2n de les modalitats arts (mig grup) i humanitats (1 grup)
 • Cicle formatiu de grau mitjà: 1r i 2n de jardineria i floristeria
  • Adreça: Av. Comte Gómez de Orbaneja, 108 (Segur de Calafell).
  • Telèfon: 977 673 391

Projectes de centre

 • Serveis a la comunitat

 • Pla d'esport català.

 • Arts escèniques.

 • Patrimoni-Ciutadella-La Talaia.

 • Escoles verdes.

 • Comunicació.

INS Camí de Mar

C/ Jaume Pallarès, 8 - 43820 Calafell
Telèfons: 977 695 711 / 977 695 712
Correu: e3007257@xtec.cat
Web: inscamidemar.cat

Capacitat del centre

 • ESO: 5 grups de 1r, 5 grups de 2n, 5 grups de 3r, 5 grups de 4t
 • Batxillerat: 3 grups de 1r i 2 grups de 2n
 • Cicle formatiu de grau mitjà:
  • 1r i 2n de gestió administrativa
  • 1r i 2n sistemes microinformàtics i xarxes (SMX).
 • Cicle formatiu de grau superior:
  • Desenvolupament d'aplicacions web (DAW)
  • ASIX (Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa).
 • Programa de Formació i Inserció Pla de Transició al Treball (PFI-PTT):
  • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.

  • Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctri­ques i d'aigua i gas.

  • Auxiliar en establiments hotelers i de restauració.

Projectes de centre

 • Impuls de la lectura (ILEC)

 • Mediació escolar

 • Salut i Escola

 • Aula Connecta't

 • Programa de tutoria entre iguals

 • Projectes de Servei Comunitari

 • Escoles Verdes

 • Hàbits de vida saludable

 • Brigada Z

 • Activitats internacionals

 • Revista escolar: https://revista.inscamidemar.cat

Guia de centres