Educació primària

Preinscripció del curs escolar 2019-2020: del 29 de març al 9 d’abril de 2019

És molt important que feu la preinscripció en aquest període de temps ja que és necessari fer una planificació de les places que s’ofereixen en cada centre. Per a més informació us podeu posar en contacte amb les escoles del municipi, trucant o assistint a les jornades de portes obertes, o bé amb la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell.

Escola Santa Creu de Calafell

C/ Joan Nin, 5-7 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 691 760
Correu: e3000706@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/ceipsantacreudecalafell/

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 2 aules de P3, 2 aules de P4 i 2 aules de P5.

 • Educació Primària: 2 aules de 1r, 2 aules de 2n, 3 aules de 3r, 2 aules de 4t, i 3 aules de 5è i 6è.

Projectes de centre

 • En l'etapa d'Educació Infantil es realitza el treball per projectes escollits a l'aula.

 • Inici d'anglès a P5.

 • Els instruments a l'aula: trompeta, trombó, saxofon i clarinet (CM).

 • Fem teatre / El meu hort / Tots som amics (CI).

 • Donem una segona oportunitat reutilitzant (CM).

 • Patrimoni històric de Calafell / Iniciació cant coral a 5è amb participació a la Trobada de corals de Tarragona.

 • Servei de mediació (CS).

 • Representació Ciutadella Ibèrica de Calafell / Treballem amb la gent gran del municipi / Comiat de 6è (CS).

 • Organització Cros Escolar.

 • Esmorzars saludables / Pla de consum de fruita.

 • Activitats de reciclatge.

 • Revista escolar El Drac Màgic.

 • Cantada de nadales / Festes tradicionals / Jornades culturals.

 • Biblioteca, bibliopati, padrins de lectura...

 • Reutilització de llibres de text

 • Hort escolar.

 • Sortides pedagògiques i colònies.

 • Escola formadora de mestres.

Activitats extraescolars

Gimnàstica rítmica, màgia, defensa personal (adults), judo, Fun English, patinatge, bàsquet, futbol sala i Aula d'acollida i robòtica . Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d'alumnes i poden variar l'hora i el dia per realitzar-les.

Escola Castell de Calafell

C/ Cosme Mainé, 11-17 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 694 120
Correu: e3009898@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/ceipcastelldecalafell/

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 2 grups per cada curs, des de P3 fins a P5.

 • Educació Primària: 2 grups per cada curs, des de 1r fins a 6è.

Projectes de centre

 • Impuls de les activitats TAC amb pissarres digitals a les aules, ordinadors i tauletes.

 • Tallers de robòtica.

 • Projecte big band: viola, violí i violoncel (CM/CS).

 • Aprenentatge inicial de la lectura: consciència fonològica, descodificació, club de lectura, racons de lectura, lectura per parelles, lectura individual, hora del conte.

 • Impuls a la lectura: club de lectura, llegim sols, lectura expressiva, tipologies textuals i tallers de lectura (hipòtesi, idees principals, inferències, resum i mapes conceptuals).

 • Projectes en llengua anglesa. Inici de l'aprenentatge a P3.

 • Activitats sistematitzades de convivència i mediació.

 • Educació emocional i orientació tutorial.

 • Biblioteca.

 • Immersió lingüística.

 • Projecte reutilització de llibres.

 • Bibliopati, infopati, musicpati, coralpati, pequepati.

 • Hort escolar

 • Conferències i xerrades de divulgació.

 • Esmorzars saludables.

 • Sortides pedagògiques i colònies.

 • Formació permanent del professorat.

 • Escola formadora de mestres.

 • Escola oberta al municipi.

 • Projectes de medi a tots els nivells.

 • Espais d'aprenentage de P3 a 3r.

 • Plans de treball, capses d'aprenentatge i projectes de 4t a 6è.

 • Escola participant del pla de consum de fruita del Departament d'Educació.

Activitats extraescolars

Bàsquet, patinatge, diveresport, anglès, gimnàstica rítmica i robòtica. Les activitats extraescolars les organitza l'AMPA. Cada inici de curs es fa l'oferta i es porten a terme aquelles en les quals hi ha un mínim d'alumnes. A l'inici del curs s'estableixen els dies i les edats dels grups.

Escola Vilamar

Passatge del Ferrocarril, 32-33 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 691 848
Correu: e3011121@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/escvilamar

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 1 grup de P3, P4 i P5

 • Educació Primària: 1 grup de 1r, 2n i 3r, 1 grup de 4t, 1 grup de 5è i 2 grups de 6è.

L'escola que volem

Democràtica, inclusiva, tolerant, responsable, ho­nesta, flexible, autònoma, participativa, coeducativa, crítica, científica, plurilingüe, tecnològica, ecològica, saludable...

Principis generals

 • Escola de qualitat.

 • Amb un alumnat implicat en el seu procés d'aprenentatge.

 • On el docent aplica metodologies competen­cials: tallers de matemàtica manipulativa, taller d'escriptura, projectes de treball a medi....

 • Escola verda: considerem el pati com espai d'aprenentatge. Amb galliner, plantes remeieres, ar­bres fruiters, menjadores d'ocells, hotel d'insectes, hort escolar, estació meteorològica, etc.

 • Socialitzadora: reutilització de llibres i material socialitzat.

 • Fomenta l'educació per a la salut: conferències, tallers, esmorzars saludables, pla de consum de fruita a l'escola...

 • Promou l'aprenentatge de l'anglès des de P3. For­mem part del Grup Experimental Plurilingüe (GEP).

 • Aposta per les noves tecnologies: pissarres digi­tals a totes les aules, portàtils, tauletes i robòtica.

 • Fomenta l'art plàstic: projectes d'autor

 • Fomenta la lectura: préstec de llibres, anima­cions lectores, padrins lectors, lectura diària.

 • Una escola vinculada a Calafell: programa de sortides pel nostre patrimoni al llarg de tota l'escolaritat.

Activitats extraescolars

Zumba, patinatge, anglès, futbol sala i manualitats. Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d'alumnes i poden variar l'hora i el dia per realitzar-les.

Escola Mossèn Jacint Verdaguer

C/ Josep Lluís de la Rosa, 2-30 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon:977 160 431
Correu: escolacintosegur@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/escolacintosegur

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 2 grups per cada curs, des de P3 fins a P5

 • Educació Primària: 2 grups per cada curs, des de 1r fins a 6è

Projectes de centre

Interdisciplinaris:

 • Projecte dels artistes (pintors i escultors contemporanis).

 • Hort escolar.

 • Treball del patrimoni cultural municipal (Ciutadella Ibèrica, Castell i Església de Sant Miquel).

 • Confraria.

 • Juguem a escacs.

 • Sortides pedagògiques.

 • Aprenem tot jugant.

 • Fomentem l'hàbit lector (biblioteca escolar i d'aula).

 • Fem teatre

 • Projecte del racó dels contes

Integradors de la comunitat educativa:

 • Cantada nadalenca.

 • Rua de Carnaval.

 • Comiat de 6è: fi de curs.

 • Colònies escolars a infantil i primària

D'àmbit didàctic:

 • Impuls de tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC): web de l'escola, espais d'au­la, unitats de treball amb pissarres digitals, projec­te de programació i robòtica, les tauletes com a recurs didàctic i informàtica des de P3 fins a 6è.

 • Revista escolar ETS i UTS en format digital.

 • Cintet Ràdio.

 • Bibliopati

D'àmbit pedagògic i social:

 • Convivència i mediació escolar.

 • Escola formadora.

 • Ampliació horària a Educació Primària.

 • Utilització de material escolar comunitari.

 • Reutilització de llibres de text.

Escola la Ginesta

C/ Les Garrigues, 14-16 - 43882 Segur de Calafell
Telèfons: 977 164 723 / 671 040 773
Correu: e3010098@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/esc-laginesta-segurdecalafell

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 2 grups de P3, 2 grups de P4 i 2 grups de P5.

 • Educació Primària: 2 grups per cada curs, des de 1r fins a 6è.

Activitats complementàries

Excursions, colònies, revista escolar, esmorzars salu­dables i programa de velocitat lectora.

Projectes del centre

 • Impuls de les noves tecnologies (tauletes, PDI's, robòtica, treball competencial digital).

 • Projecte de biodiversitat (hort, laboratori, reciclatge, hàbits saludables, pla de consum de fruita...).

 • Tallers internivells a educació infantil i primària.

 • Activitats per a potenciar el gust per la lectura: maletes viatgeres, el mag del conte, visites d'au­tors i il•lustradors, padrins de lectura, pla lector, apadrinament de llibres, bibliopati...).

 • Projecte de reutilització de llibres.

 • Aula multisensorial i aula SIEI.

 • Coneixement del medi a cicle inicial mitjançant projectes.

 • Descoberta de l'entorn a educació infantil a través de projectes, tallers i ambients de lliure circulació.

Anglès

Comptem amb dos parlants natius de llengua estran­gera a infantil i primària per potenciar l'anglès.

 • Classes per a adults.

 • Coneixement del medi natural a 4t, 5è i 6è en llengua estrangera (anglès).

 • Anglès des de P3 fins a 6è

 • Projecte per afavorir el plurilingüisme (GEP, Erasmus+).

Activitats extraescolars

Taekwondo, anglès, robòtica, futbol sala, rugby, taller de creativitat,  diver-dance, hip-hop, percussió (timbals), reforç. Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d'alumnes i poden variar l'hora i el dia per realitzar-les.

Guia de centres