Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

El Servei d'Informació i Atenció a Les Dones (SIAD) de Calafell està ubicat a les oficines de la Departament de Qualitat de Vida. L'atenció personal es realitza a un despatx privat adeqüat pel seu ús.

Telèfon: 977 699 009 ext. 773
Fax: 977 673 418
Correu electrònic: siad@calafell.org

Horari

De dilluns a divendres: 9.00 - 14.00

  Dept. de Qualitat de Vida

  Pl. Constitució, 5
  43820 Calafell

  Informació adicional d'interès

  Línia d'atenció contra la violència masclista (24 h)

  El servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista de la Generalitat de Catalunya és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon i correu electrònic, i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones.

  Funcions i objectius

  Funcions

  • Informació, orientació i assessorament en matèries laborals, socials, familiars, personals, en les derivades per la violència masclista o d'altres.
  • Primera atenció i derivació a serveis especialitzats en situacions de violència de gènere.
  • Asessorament professional jurídic i psicològic per aquelles situacions que requereixin atenció especialitzada.
  • Derivació a altres serveis especialitzats dintre dels àmbits adients a la intervenció.
  • Treball comunitari de sensibilització i dinamització.
  • Realització de projectes i intervencions concretes.
  • Recollida de dades entorn les intervencions, informacions i demandes recollides.
  • Realitzar accions grupals.
  • Oferir un espai de relació de les dones.
  • Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu.

  Objectius

  • Millorar la capacitat de coneixement i resposta de les dones en aquells aspectes que les afecten especialment.
  • Facilitar a les dones els coneixements dels seus drets i el seu accés, especialment davant de situacions de descriminació per raó de gènere i en situacions de violència masclista.
  • Detectar situacions de violència masclista, facilitar una primera atenció i derivació a Xarxa d'Atenció Integral.
  • Dinamització d'iniciatives relacionades amb la promoció d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones.