17/10/2020

L'Ajuntament celebrarà dimarts 20 d'octubre sessió plenària extraordinària

La sessió es farà per via telemàtica, a les 17 hores, i es podrà veure per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dimarts 20 d’octubre, sessió plenària  extraordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, atès que les circumstàncies i la configuració de la sala de plens encara no permeten sessions presencials, amb distàncies de seguretat. El ple començarà a les 17 hores i se’n farà  amb l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació del plec de clàusules per la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini pel finançament d’inversions.

3. Proposta d’adjudicació d’una operació de crèdit a llarg termini per import d’1.987.001,50 euros per al finançament de la inversió derivada de la modificació de crèdit 11/2020 del pressupost de l’exercici 2020.

4. Proposta expedient 9949/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

5. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions extraordinàries per a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de Calafell, afectats econòmicament per les conseqüències de la Covid-19.

6. Proposta d’atorgament de subvencions a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses establertes a Calafell, afectades per les conseqüències de la Covid-19.