Subvencions Pla de Barris

Subvencions a rehabilitacions de vivendes

Amb l’objectiu d’afavorir l’ús residencial del barri del Nucli Antic, millorar l’estètica dels edificis del barri i unificar-ne els criteris d’aparença exterior, l’Ajuntament de Calafell publica aquestes bases per als ajuts a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit del Nucli Antic, per tal de millorar les condicions d’habitabilitat de les vivendes i tornar al mercat els edificis abandonats.

Subvencions al comerç

L'objecte d'aquestes bases és definir el procediment de concessió per l'Ajuntament de Calafell, en règim de concurrència competitiva, i dins de la primera fase del Programa de Renovació i Creixement Comercial, dels Ajuts per a la Rehabilitació i Millora de l’Accessibilitat de locals Comercials dins del Projecte de la Llei de Millora de Barris.