Ajuts individuals transport adaptat

Ajuts individuals per al servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat i amb dependència, que no puguin fer ús del transport ordinari i que presentin dificultats de mobilitat reduïda i/o necessitat d'acompanyament, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials especialitzats d'atenció diürna del territori.

L'atorgament dels ajuts es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva, les persones interessades hauran de registrar en el termini establert la corresponent sol·licitud (instància genèrica) al Servei d'Atenció Ciutadana.

Es podran sol·licitar l'ajut econòmic des del mes de gener de 2019 fins al mes de novembre de 2019. En cas de noves altes al serveis es disposarà d'un termini d'un mes a comptar des de l'inici de l'ús del servei per a sol·licitar l'ajut.

Per a més detalls consulteu les bases i la convocatòria adjuntes.