Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

PREVENCIÓ CORONAVIRUS: Mesures a seguir per part de les persones aspirants convocades per a la realització de proves de processos selectius de l'Ajuntament de Calafell.

RH/20/011 | En tràmit

Actualitzat: 11/01/2021

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques de programa/ prospectors/es de l’Ajuntament de Calafell

Creació d'una borsa de treball de personal tècnic per cobrir futures contractacions de caràcter temporal que es generin en relació als diferents programes subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i/o altres entitats, dins l'àmbit de la formació i/o ocupació de les polítiques actives d'ocupació, desenvolupats per la Regidoria de Cultura i Ocupació de l'Ajuntament de Calafell.

Termini de presentació de sol·licituds: 27/11/2020-06/12/2020

Anunci (PDF, 44.8 KB)
Anunci BOP T (PDF, 110.21 KB)

DIPT6892 | En tràmit

Actualitzat: 28/12/2020

Convocatòria per a la contractació de 14 agents cívics

Contractació de 14 agents cívics a càrrec de la subvenció de la Diputació de Tarragona per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la COVID-19.

Termini de presentació de sol·licituds: 01/12/2020-10/12/2020

Convocatòria i bases (PDF, 147.78 KB)
Resultat final (PDF, 145.99 KB)
28/12/2020

DIPT6892 | En tràmit

Actualitzat: 23/12/2020

Contractació de 1 tècnic/a coordinador/a d’equip d’agents cívics

Contractació de 1 tècnic/a coordinador/a d’equip d’agents cívics a càrrec de la subvenció de la Diputació de Tarragona per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19.

Termini de presentació de sol·licituds: 01/12/2020-10/12/2020

Convocatòria i bases (PDF, 157.02 KB)
Resultats finals del procés selectiu (PDF, 95.99 KB)
23/12/2020

RH/20/002 | En tràmit

Actualitzat: 22/12/2020

Procés selectiu per a la cobertura d'un lloc de treball de Dinamitzador/a d’activitats de desenvolupament econòmic, social i cultural, en règim de funcionari interí

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d'un lloc de treball de Dinamitzador/a d'activitats de desenvolupament econòmic, social i cultural adscrit a la regidoria de Joventut i Centres Cívics, en règim de personal funcionari interí per cobrir plaça vacant.

Termini de presentació de sol·licituds: 28/10/2020-06/11/2020

Anunci (PDF, 44.77 KB)
Anunci BOP T (PDF, 114.17 KB)
Bases de la convocatòria (PDF, 572.07 KB)
Declaració jurada (PDF, 173.16 KB)

PGJ/2020 | En tràmit

Actualitzat: 22/12/2020

Contractació en pràctiques 6 de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2020

Termini de presentació de sol·licituds: 04/12/2020-31/12/2020

Criteris de selecció (PDF, 1.93 MB)
Resultats finals (PDF, 91.65 KB)
22/12/2020

RH/20/005 | En tràmit

Actualitzat: 21/12/2020

Procés selectiu per a la cobertura d'una lloc de treball d'arquitecte de l’Ajuntament de Calafell

Selecció mitjançant concurs-oposició, per a la cobertura d'un lloc de treball d'arquitecte, en règim de personal funcionari interí, adscrit a l'Àrea de Territori, Mobilitat i Transport de l'Ajuntament de Calafell,  d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: 07/11/2020-26/11/2020

Anunci (PDF, 44.38 KB)