Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

PREVENCIÓ CORONAVIRUS: Mesures a seguir per part de les persones aspirants convocades per a la realització de proves de processos selectius de l'Ajuntament de Calafell.

CEMSSA 2021/07 | Obert

Actualitzat: 16/04/2021

Procés selectiu, contractació laboral una plaça d’assessor/a jurídic/a per a Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA)

Termini de presentació de sol·licituds: 16/04/2021-30/04/2021

Convocatòria i bases (PDF, 523.17 KB)
15/04/2021
Model de sol·licitud (PDF, 211.32 KB)

CEMSSA 2021/06 | Obert

Actualitzat: 16/04/2021

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball d’operari/ària de lloguerd’hamaques i tendals a la platja per a Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA)

Termini de presentació de sol·licituds: 16/04/2021-30/04/2021

Convocatòria i bases (PDF, 316.97 KB)
15/04/2021
Model de sol·licitud (PDF, 96.58 KB)

CEMSSA 2021/05 | Obert

Actualitzat: 16/04/2021

Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball d’agents controladors/es d’estacionament regulat en superfície per a Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA)

Termini de presentació de sol·licituds: 16/04/2021-30/04/2021

Convocatòria i bases (PDF, 546.32 KB)
15/04/2021
Model de sol·licitud (PDF, 240.43 KB)

RH/20/010 | En tràmit

Actualitzat: 16/04/2021

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'Administratius/ves de l’Ajuntament de Calafell

Creació d’una borsa de de treball d’Administratius/ves, per poder donar cobertura al Contracte Programa 2021, amb adscripció a l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Calafell.

Termini de presentació de sol·licituds: 20/11/2020-29/11/2020

Anunci (PDF, 44.08 KB)
Anunci BOP T (PDF, 110.03 KB)

CRITERIS/RH/21/002 | En tràmit

Actualitzat: 16/04/2021

Selecció urgent de dues treballadors/res socials adscrits/es al servei de Serveis Socials de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials de l’Ajuntament de Calafell

Termini de presentació de sol·licituds: 20/03/2021-30/03/2021

Convocatòria i bases (PDF, 153.41 KB)
19/03/2021

RH/20/006 | En tràmit

Actualitzat: 14/04/2021

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de treballadors/es Socials

Creació d'una borsa de de treball de Treballadors/es Socials, per poder donar cobertura al Contracte Programa 2021, amb adscripció a l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Calafell.

Termini de presentació de sol·licituds: 17/11/2020-26/11/2020

Anunci (PDF, 43.95 KB)
Anunci BOP T (PDF, 110.04 KB)