Exercici 2016

Aquí trobareu la informació econòmica i pressupostaria de l'Ajuntament i ens, bases d'execució i ordenances fiscals.

Les principals xifres del pressupost definitiu 2016:

Ajuntament 41.920.062,65 euros
Patronat Municipal de Turisme 303.500,00 euros
Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell 317.205,50 euros
Empresa municipal CEMSSA 779.556,61 euros

Total consolidat 42.025.568,65 euros

Ingressos 42.025.568,65 euros