Filtrar

Conveni

14/08/2019
Convenis d’adhesió al carnet Calafell Viu + amb entitats i establiments del municipi, any 2019

07/08/2019
Conveni de col·laboració amb AHESAT de cessió d'espai d'hort a la Masia Vilarenc

Conveni de col·laboració amb l'entitat AHESAT de cessió d'espai d'hort ubicat a la Masia Vilarenc per portar a terme un hort terapèutic. Decret d'Alcaldia núm. 2663/2019.

31/07/2019
Conveni de subvenció "Connectar Europa"

24/07/2019
Conveni entre l’Associació de Fibromiàlgia (SPLAF), Sol Pots Lluitar? i l'Ajuntament de Calafell

Conveni signat (PDF, 1.74 MB)

21/05/2019
Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al seguiment social del reallotjament de les famílies amb recursos molt limitats i/o provinents de demanda de les administracions locals.

Certificat acta i conveni (PDF, 204.51 KB)
15/05/2019
Conveni signat (PDF, 417.76 KB)
21/05/2019

09/04/2019
Acord entre l'Ajuntament de Calafell i l'Associació de Gent Gran de Segur de Calafell per a l'atorgament d'una subvenció

Conveni signat (PDF, 869.58 KB)