Conveni

18/12/2020
Conveni entre l’Ajuntament de Calafell i el Club Bàsquet Calafell

10/12/2020
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i l'Associació per la creació d'estudis i projectes socials (CEPS) per al sosteniment de la unitat d'escolarització compartida (UEC) de Calafell

30/10/2020
Convenis activitat extra-escolar de vela amb els instituts del municipi

Institut Camí de Mar (PDF, 712.27 KB)
Institut la Talaia (PDF, 697.3 KB)

19/10/2020
Acord entre l’Ajuntament de Calafell i la Llar del Pescador Jubilat

Acord signat (PDF, 1.78 MB)

19/10/2020
Acord entre l’Ajuntament de Calafell i l’Associació de Fibromiàlgia (SPLAF), Sol Pots Lluitar?

Acord signat (PDF, 201.48 KB)