Filtrar

Conveni

30/06/2020
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i l'Associació per la creació d'estudis i projectes socials (CEPS) per al sosteniment de la unitat d'escolarització compartida (UEC) de Calafell

Conveni i annex (PDF, 250.82 KB)

27/05/2020
Conveni entre l’Ajuntament de Calafell i l’esportista Alex Toledo Romero

Conveni i certificat (PDF, 146.91 KB)
Conveni signat (PDF, 1.99 MB)

16/04/2020
Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Calafell en matèria de transport adaptat

Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Calafell en matèria de transport adaptat prèvia reserva del crèdit corresponent.

Conveni (PDF, 362.2 KB)
Certificat de l'aprovació (PDF, 99.31 KB)
16/04/2020

09/04/2020
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i Sorea, del fons de solidaritat per a possibilitar l’accés de les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable en una situació econòmica precària

Conveni (PDF, 602.58 KB)

05/03/2020
Conveni entre l'Ajuntament de Calafell i el Club Patí Calafell

Conveni de subvenció (PDF, 866.69 KB)

27/01/2020
Conveni de col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

L’objecte del present conveni és regular la participació conjunta i coordinada de les parts en accions de promoció del territori sobre la base dels compromisos continguts en el present conveni. Es preveuen dues tipologies d’accions de promoció: la participació a Fires i promocions i les campanyes de publicitat on-line i off-line nacionals i internacionals.