Conveni

19/10/2020
Acord entre l’Ajuntament de Calafell i la Llar del Pescador Jubilat

Acord signat (PDF, 1.78 MB)

19/10/2020
Acord entre l’Ajuntament de Calafell i l’Associació de Fibromiàlgia(SPLAF), Sol Pots Lluitar?

Acord signat (PDF, 155.47 KB)

22/09/2020
Conveni entre l’Ajuntament de Calafell i l’Entitat Creu Roja Calafell

Anunci (PDF, 74.15 KB)
Conveni signat (PDF, 774.28 KB)

22/09/2020
Subvenció a Càritas Parroquial Calafell Poble

Anunci (PDF, 59.97 KB)
Conveni signat (PDF, 1.73 MB)

22/09/2020
Subvenció a Càritas Parroquial Segur de Calafell

Anunci (PDF, 60.16 KB)
Conveni signat (PDF, 1.74 MB)

30/06/2020
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i l'Associació per la creació d'estudis i projectes socials (CEPS) per al sosteniment de la unitat d'escolarització compartida (UEC) de Calafell

Conveni i annex (PDF, 250.82 KB)