Filtrar

Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple.

Moció presentada pel grup municipal d’ERC en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya (PDF, 99.37 KB)
Presentada al ple 12/12/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria simple, amb 12 vots en contra, 8 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP, 2 dels regidors de Cs i 1 de la regidora d’UAM, 1 abstenció de la regidora d’ECP i 7 vots a favor, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de SUMEM+ i 2 dels regidors de la CUP, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: ERC

Moció presentada pel grup municipal de la CUP en defensa de la República Àrab Sahrauí democràtica (R.A.S.D) (PDF, 181.94 KB)
Presentada al ple 12/12/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria simple, amb 10 vots en contra, 8 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP i 1 de la regidora d’UAM, 3 abstencions; 2 dels regidors de Cs i 1 de la regidora d’ECP i 7 vots a favor, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de SUMEM+ i 2 dels regidors de la CUP, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: CUP

Moció presentada pels grups municipals de la CUP i ERC, per l’homenatge als morts calafellencs pel nazisme i declaració de municipi antifeixista (PDF, 137.51 KB)
Presentada al ple 12/12/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria simple, amb 10 vots en contra, 8 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP i 1 de la regidora d’UAM, 3 abstencions; 2 dels regidors de Cs i 1 de la regidora d’ECP i 7 vots a favor, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de SUMEM+ i 2 dels regidors de la CUP, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: CUP, ERC

Moció presentada pel grup municipal de Sumem+Junts per a la defensa del sector de la vinya com element dinamitzador del territori (PDF, 111.29 KB)
Presentada al ple 14/11/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: Sumem+

Moció presentada pel grup municipal d'ERC per a la creació d’una taula sobre pobresa energètica (PDF, 103.67 KB)
Presentada al ple 14/11/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: ERC