Filtrar

Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple.

Moció que presenten els grups municipals del PSC, d’En Comú Podem i PP per un municipi lliure del tràfic de dones,nenes i nens (PDF, 138.54 KB)
Presentada al ple 26/09/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 19 vots a favor: 9 dels regidors del PSC, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de la CUP, 2 dels regidors de S+JUNTS, 1 de la regidora de la CUP, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora d’En Comú Podem i amb 2 abstencions dels regidors de C’s, acorda aprovar, íntegrament, la moció.

Presentada per: ECP-ECG, PP, PSC

Vots a favor: 19
Abstencions: 2

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Calafell, per la lluita contra el “top manta” (PDF, 100.36 KB)
Presentada al ple 12/09/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 13 vots en contra: 9 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’En Comú Podem, 2 dels regidors de la CUP, amb 3 vots a favor: 2 dels regidors de C's, 1 de la regidora d’UAM i amb 5 abstencions: 3 dels regidors d’ERC i 2 dels regidors de S+Junts, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 3
Vots en contra: 13
Abstencions: 5

Moción del Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento Decalafell para la creación de una mesa de trabajo del comercio local de Calafell (PDF, 94.76 KB)
Presentada al ple 12/09/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 11 vots en contra: 9 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’En Comú Podem, amb 2 vots a favor dels regidors de C's i amb 8 abstencions: 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de S+Junts, 2 dels regidors de la CUP i 1 de la regidora d'UAM, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 2
Vots en contra: 11
Abstencions: 8

Moció del grup municipal Partit Popular en defensa del principi d'objectivitat de l'administració previst a l'art. 103 de la constitució (PDF, 121.96 KB)
Presentada al ple 11/07/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres amb 12 vots a favor: 9 dels regidors del PSC, 2 dels regidors de Ciutadans, 1del regidor del PPC, amb 7 vots en contra: 3 dels regidors d’ ERC, 2 dels regidors de S+JUNTS i 2 dels regidors de la CUP i amb 2 abstencions: 1 de la regidora d’ UAM i 1 de la regidora de En Comú Podem aprova la moció.

Presentada per: PP

Vots a favor: 12
Vots en contra: 7
Abstencions: 2

Moció del grup municipal de C's a l'Ajuntament de Calafell de rebuig de la impunitat i l'indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2018 (PDF, 94.65 KB)
Presentada al ple 04/02/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 13 vots en contra: 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP, i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 3 vots a favor: 2 dels membres del PPC i 1 dels membre de C’s i amb 4 abstencions del membres del PSC, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Moció que presenta el grup municipal de C's a l'Ajuntament de Calafell para la prevención de accidentes e incendios en las viviendas de Calafell conectadas ilegalmente a la red eléctrica (PDF, 102.79 KB)
Presentada al ple 04/02/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 17 vots en contra: 4 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP, i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 3 vots a favor: 2 dels membres del PPC i 1 dels membre de C’s acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs