Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple.

Moció de suport al gremi de bars, restauració, centres d'estètica i altres sectors afectats de Calafell davant les mesures adoptades pel govern de la Generalitat i de creació d'ajudes econòmiques per a aquests sectors (PDF, 114.22 KB)

Presentada al ple 12/11/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria de 9 vots a favor: 8 dels regidors/es del PSC i 1 de la regidora del PP, i amb 11 abstencions: 1 del regidor de Cs, 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de SUMEM+JUNTS, 2 dels regidors/es de la CUP, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora d’ECP-ECG i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Àlvarez Laperal, aprova la moció presentada pel grup de Cs i amb incorporació d'una esmena del grup del PP al conjunt de la moció.

Presentada per: Cs, PP

Vots a favor: 9
Abstencions: 11

Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts, amb la adhesió del grup municipal d’ERC, per implementar el servei de Bus Exprés a la comarca del Baix Penedès (PDF, 93.24 KB)

Presentada al ple 12/11/2020 | Aprovada

Els grups municipals PSC i ECG-ECP presenten una esmena per incloure el servei del Bus Exprés a l’aeroport. Així com el grup municipal del PP presenta una esmena per restablir l’horari inicial del Bus Exprés Vilanova – Tarragona. El Ple de la Corporació, atesa la moció proposada amb les esmenes incorporades, i per unanimitat dels membres presents aprova la moció.

Presentada per: ECP-ECG, ERC, PP, PSC, Sumem+

Vots a favor: 21

Moció conjunta dels grups municipals a l'Ajuntament de Calafell donant suport a les treballadores i els treballadors de l'empresa Glass Saint-Gobain de l'Arboç (PDF, 90.83 KB)

Presentada al ple 08/10/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els regidors/es dels grups municipals, adopten el següent acord: Donar ple suport a l'empresa i als treballadors i treballadores, per trobar conjuntament una solució en benefici de tots, sent coneixedors de l'actual moment del mercat de la construcció i de l'automòbil, com també de la problemàtica ja esmentada en el cas del tancament definitiu d'aquestes instal·lacions.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PP, PSC, No adscrits/es, Sumem+

Vots a favor: 21

Moció que presenten els grups municipals d'ERC, Sumem+Junts i la CUP per debatre en el proper ple de l'Ajuntament de Calafell en relació a la sentència del Tribunal Suprem (PDF, 101.81 KB)

Presentada al ple 08/10/2020 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 12 vots en contra: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 del regidor de Cs, 1 del regidor no adscrit senyor Javier Àlvarez Laperal, 7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 2 dels regidors/es de la CUP i amb 2 abstencions: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora d'UAM acorda no aprovar la moció.

Presentada per: CUP, ERC, Sumem+

Vots a favor: 7
Vots en contra: 12
Abstencions: 2

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situacióprovocada per la crisis de la COVID-19 (PDF, 127.47 KB)

Presentada al ple 11/06/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 16 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 del regidors de Cs, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 1 del regidor no adscrit Sr. Javier Álvarez Laperal i amb 5 abstencions: 3 dels regidors/es d’ERC i 2 dels regidors/es de la CUP, aprova íntegrament la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 16
Abstencions: 5

Moció presentada pel grup municipal En Comú Podem de petició per a impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran de Catalunya (PDF, 154.15 KB)

Presentada al ple 11/06/2020 | Aprovada

El ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 13 vots a favor: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’UAM, 9 dels regidors/es del PSC i 1 del regidor no adscrit Sr. Javier Àlvarez Laperal amb 8 abstencions: 3 dels regidors/es d’ ERC, 2 dels regidors/es de la CUP , 2 dels regidors/es de Sumen+Junts aprova íntegrament la moció.

Presentada per: ECP-ECG

Vots a favor: 13
Abstencions: 8