Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple.

Moció presentada pel grup municipal de la CUP, amb l’adhesió del grup municipal de Sumem+Junts, “ A Calafell en català, no t’excusis” (PDF, 76.42 KB)

Presentada al ple 17/02/2022 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 11 vots en contra: 8 dels regidors/es del PSC, 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, amb 6 vots a favor: 2 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de SUMEM+JUNTS i 2 dels regidors/es de la CUP i amb 2 abstencions: 1 de la regidora d’UAM i 1 de la regidora d’ECP-ECG, no aprova la moció que presenta el grup municipal de la CUP, amb l’adhesió del grup municipal de Sumem+Junts, “ A Calafell en català, no t’excusis” moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el català.

Presentada per: CUP, Sumem+

Vots a favor: 6
Vots en contra: 11
Abstencions: 2

Moció presentada pel grup municipal de la CUP, amb les adhesions dels grups municipals d’ERC i SUMEM+JUNTS, per elaborar un protocol davant d’agressions masclistes (PDF, 242.32 KB)

Presentada al ple 18/11/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 18 vots a favor: 8 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d’EN COMÚ PODEM, 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de SUMEM+JUNTS, 2 dels regidors/es de la CUP-AMUNT i amb 2 abstencions: 1 del regidor de Cs i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Lapera, aprova la moció.

Presentada per: CUP, ERC, Sumem+

Vots a favor: 18
Abstencions: 2

Moció presentada pel grup municipal EN COMÚ PODEM, amb les adhesions dels grups municipals del PSC, UAM, SUMEM+JUNTS i el regidor no adscrit, per demanar l’aprovació d’un nou contracte programa 2022-2025 (PDF, 135.38 KB)

Presentada al ple 21/10/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació aprova per unanimitat dels membres presents la moció presentada pel grup municipal EN COMÚ PODEM, amb les adhesions dels grups municipals del PSC, UAM, SUMEM+JUNTS i el regidor no adscrit, per demanar l’aprovació d’un nou contracte programa 2022-2025.

Presentada per: ECP-ECG, PSC, Sumem+, UAM

Moció presentada pel grup municipal de Sumem+Junts, amb les adhesions del grup municipal d’En Comú Podem i el regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, per demanar una comissaria de mossos i parc de bombers que doni servei a Calafell (PDF, 115.8 KB)

Presentada al ple 21/10/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació aprova per unanimitat la moció presentada pel grup municipal de Sumem+Junts, amb les adhesions del grup municipal d’En Comú Podem i el regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, per demanar una comissaria de mossos i parc de bombers que doni servei a Calafell

Presentada per: ECP-ECG, No adscrits/es, Sumem+

Moció presentada pel grup municipal d'ERC amb les adhesions dels grups municipals d'UAM, la CUP i SUMEM+JUNTS a favor de la diversitat sexual i de gènere i per la igualtat de drets de les persones LGTBI (PDF, 114.92 KB)

Presentada al ple 15/07/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 20 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora d'ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts , 2 dels regidors/es de la CUP, 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d'UAM , 3 dels regidors/es d'ERC, i amb 1 abstenció del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, adopta el següent aprova íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, ERC, Sumem+, UAM

Vots a favor: 20
Abstencions: 1