Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple.

Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ERC per a garantir el dret a l'empadronament i a fi d'evitar la discriminació de les persones immigrades i les que tenen una situació residencial precària (PDF, 110.96 KB)

Presentada al ple 11/03/2021 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 13 vots en contra: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 del regidor no adscrit senyor Javier Àlvarez Laperal, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora d’UAM; 7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de la CUP, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i amb 1 abstencions: 1 abstenció del regidor de Cs, no aprova la moció.

Presentada per: CUP, ERC

Vots a favor: 7
Vots en contra: 13
Abstencions: 1

Moció que presenta el grup municipal de la CUP de Calafell, amb l’adhesió del grup municipal d’ERC, de suport a Pablo Hasél i la preservació del dret de llibertat d'expressió (PDF, 94.18 KB)

Presentada al ple 11/03/2021 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 12 vots en contra: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 del regidor de Cs, 1 del regidor no adscrit senyor Javier Àlvarez Laperal, 5 vots a favor: 3 dels regidors/esd’ERC, 2 dels regidors/es de la CUP i amb 4 abstencions: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora d’UAM, 2 dels regidors/es de Sumen + Junts, no aprova la moció.

Presentada per: CUP, ERC

Vots a favor: 5
Vots en contra: 12
Abstencions: 4

Moció que presenta PSC, amb les adhesions dels grups municipals Partit Popular, En Comú Podem, Sumem+Junts i Unió i Alternativa Municipal, sobre la proposta d'ampliació de la franja d'obertura dels comerços de Calafell establerta per part del Procicat (PDF, 133.7 KB)

Presentada al ple 11/02/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 16 vots a favor: 9 dels regidors/es del grup municipal del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora d’UAM, 1 del regidor de Cs, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal i amb 5 abstencions: 3 dels regidors/es d’ERC i 2 dels regidors/es de la Cup, aprova la moció.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, PSC, Sumem+, UAM

Vots a favor: 16
Abstencions: 5

Moció d’alcaldia, amb l’adhesió de tots els grups, de suport al Grup de Coordinació de Calafell de la Plataforma Volem La Jornada Contínua a Catalunya per donar l’opció als pares a escollir la jornada als centres educatius d’infantil i primària (PDF, 181.94 KB)

Presentada al ple 11/02/2021 | Aprovada

Moció d’alcaldia de l’Ajuntament de Calafell, amb l’adhesió dels grups municipals del PSC, ECP-ECG, PP, Sumem+Junts, UAM, Cs, ERC, la CUP i el regidor no adscrit, de suport al Grup de Coordinació de Calafell de la Plataforma Volem La Jornada Contínua a Catalunya per donar l’opció als pares a escollir la jornada als centres educatius d’infantil i primària de Calafell. El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els regidors/es dels grups municipals, aprova la moció.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+, UAM

Vots a favor: 21

Moció de suport al gremi de bars, restauració, centres d'estètica i altres sectors afectats de Calafell davant les mesures adoptades pel govern de la Generalitat i de creació d'ajudes econòmiques per a aquests sectors (PDF, 114.22 KB)

Presentada al ple 12/11/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria de 9 vots a favor: 8 dels regidors/es del PSC i 1 de la regidora del PP, i amb 11 abstencions: 1 del regidor de Cs, 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de SUMEM+JUNTS, 2 dels regidors/es de la CUP, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora d’ECP-ECG i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Àlvarez Laperal, aprova la moció presentada pel grup de Cs i amb incorporació d'una esmena del grup del PP al conjunt de la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 9
Abstencions: 11

Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts, amb la adhesió del grup municipal d’ERC, per implementar el servei de Bus Exprés a la comarca del Baix Penedès (PDF, 93.24 KB)

Presentada al ple 12/11/2020 | Aprovada

Els grups municipals PSC i ECG-ECP presenten una esmena per incloure el servei del Bus Exprés a l’aeroport. Així com el grup municipal del PP presenta una esmena per restablir l’horari inicial del Bus Exprés Vilanova – Tarragona. El Ple de la Corporació, atesa la moció proposada amb les esmenes incorporades, i per unanimitat dels membres presents aprova la moció.

Presentada per: ECP-ECG, ERC, PSC, Sumem+

Vots a favor: 21