Filtrar

Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple.

Moció presentada pel grup municipal de Sumem+Junts per a la defensa del sector de la vinya com element dinamitzador del territori (PDF, 111.29 KB)
Presentada al ple 14/11/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: Sumem+

Moció presentada pel grup municipal d'ERC per a la creació d’una taula sobre pobresa energètica (PDF, 103.67 KB)
Presentada al ple 14/11/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: ERC

Moció presentada pels grups municipals d’ERC, PSC, En Comú Podem i UAM per la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica (PDF, 112.06 KB)
Presentada al ple 14/11/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: ECP-ECG, ERC, PSC, UAM

Moció presentada pels grups municipals de la CUP i En Comú Podem per a l creació de l’Òrgan de participació "Consell d’Infants i Adolescents de Calafell" (PDF, 112.36 KB)
Presentada al ple 14/11/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, ECP-ECG

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia (PDF, 140.82 KB)
Presentada al ple 17/10/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres amb 11 vots en contra: 9 dels regidors del PSC, 1 de la regidora d’UAM i 1 de la regidora d’En Comú Podem i amb 3 vots a favor: 2 dels regidors de C’s i 1 de la regidora del PP; acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 3
Vots en contra: 11