Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple.

Moció presentada pel grup municipal d'ERC amb les adhesions dels grups municipals d'UAM, la CUP i SUMEM+JUNTS a favor de la diversitat sexual i de gènere i per la igualtat de drets de les persones LGTBI (PDF, 114.92 KB)

Presentada al ple 15/07/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 20 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora d'ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts , 2 dels regidors/es de la CUP, 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d'UAM , 3 dels regidors/es d'ERC, i amb 1 abstenció del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, adopta el següent aprova íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, ERC, Sumem+, UAM

Vots a favor: 20
Abstencions: 1

Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana, per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal (PDF, 115.59 KB)

Presentada al ple 15/07/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació atesa la moció proposada i per unanimitat dels membres presents aprova íntegrament la moció.

Presentada per: ERC

Vots a favor: 21

Moció que presenten els grups municipals d'En Comú Podem i Partit Socialista, amb l'adhesió del grup municipal d'UAM de suport al projecte Viopet, juliol 2021 (PDF, 112.28 KB)

Presentada al ple 15/07/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 20 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 2 dels regidors/es de la CUP, 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d’UAM , 3 dels regidors/es d’ERC, i amb 1 abstenció del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, aprova íntegrament la moció.

Presentada per: ECP-ECG, PSC, UAM

Vots a favor: 20
Abstencions: 1

Moció presentada pel grup municipal d’En Comú Podem, amb l’adhesió del grup municipal de la CUP, sobre l’ofensiva d’Israel a Palestina de maig de 2021 (PDF, 162.27 KB)

Presentada al ple 17/06/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria amb 5 vots a favor: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 2 dels regidors/es de la CUP, 12 abstencions: 9 dels regidors/es del PSC, 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago i 1 de la regidora d’UAM i amb 4 vots en contra: 3 dels regidors/esd’ERC i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, ECP-ECG

Vots a favor: 5
Vots en contra: 4
Abstencions: 12