Edictes

En aquest apartat es publiquen els anuncis o edictes de l'Ajuntament. Per consultar els processos selectius de l'oferta pública d'ocupació i/o el planejament en tràmit, consulteu els seus apartats específics.

22/10/2020
Atorgament de subvencions a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de Calafell afectades per les conseqüències de la COVID-19

Anunci d'aprovació (PDF, 311.73 KB)

01/10/2020
Aprovació Catàlegs d’Actes del Servei d’Atenció al Ciutadà

Anunci (PDF, 55.67 KB)

28/09/2020
Mesures a seguir per les persones aspirants a processos selectius, per a la prevenció de la COVID-19

21/09/2020
Aprovació de preus públics, normes de funcionament i criteris de selecció VILARENCZENIT PORTSEGUR

Anunci BOP T (PDF, 2.87 MB)

11/08/2020
Aprovació definitiva Projecte zona d'atletisme popular al Parc del Vilarenc

30/07/2020
Anunci aprovació convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a activitats esportives i per a la promoció esportiva any 2020

Anunci de l'aprovació (PDF, 148.56 KB)