Edictes

En aquest apartat es publiquen els anuncis o edictes de l'Ajuntament. Per consultar els processos selectius de l'oferta pública d'ocupació i/o el planejament en tràmit, consulteu els seus apartats específics.

09/04/2021
Modificació del reglament del servei públic de viatgers del servei de transport escolar

Edicte aprovació inicial (PDF, 32.79 KB)
09/04/2021

17/03/2021
Aprovació definitiva del canvi de forma de gestió i de l’establiment del servei de de recollida de residus municipals mitjançant prestació directa amb contracte programa entre l'Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis, S

15/03/2021
Anunci baixa de la regidora senyora Teresa González Santiago del grup polític municipal del Partit Popular i dissolució d'aquest grup municipal

Anunci signat (PDF, 43.92 KB)

15/03/2021
Anunci de ADIF “Proyecto de construcción de protecciones acústicas resultantes de los planes de acción contra el ruido. Área Nº 3B. Zona este. Tarragona”

Per a veure la informació referent al terme municipal de Calafell, consulteu la pàgina 4 del document adjunt.

Anunci (PDF, 170.71 KB)

05/03/2021
Aprovació incial del Projecte d’Urbanització de la zona compresa entre la carretera de Barcelona, carrer baixador, carrer Pisuerga i Plaça Lola Boronat (FASE I-FASE II) de Segur de Calafell

05/03/2021
Anunci Reglament per a l'adjudicació d'habitatges destinats a polítiques socials